PerSoftPro Kassaregister Kassaprogram

Till innehåll
Licensinformation

Information till ny användare.
Vid köp av ny licens ingår ett års abonnemang. I licensen ingår fria uppgraderingar utan någon tidsbegränsning, livstids e-postsupport samt telefonsupport. Och om så önskas även support genom fjärrstyring av kundens dator. I standard licensen ingår möjlighet för 3 st olika företag att använda kassan. Om flera företag än 3 st. önskar använda kassan ökas den årliga abonnemangskostnaden. Du kan installera programmen i 3 st datorer per licens. Om du skulle vilja använda programmen i flera datorer ökar abonnemangskostnaden. Se prislista.

Prislista

Prislista utan moms

KassaPro eller KassaLite

1200,00

FakturaPro

1200,00

BokaPro

1000,00

Vid nyköp gratis abonnemang år 1.

Nedanstående gäller från och med år 2.

Abonnemang/år 1 st. program

900,00

Abonnemang/år 2 st. program

1800,00

Abonnemang/år 3 st. program

2700,00

Installation i extra dator (per dator och år) 400,00
Information

Licensvillkor.

När ni beställer ett program får ni inom 24 timmar med e-post skickad information om hur ni laddar ned och aktiverar programmet. Aktivering görs genom Internet och därför krävs Internetuppkoppling. Aktiveringen är enkel och tar endast 15 sekunder genom att en aktiveringsnyckel skrivs in i en ruta och ett klick på en aktiveringsknapp. Vi tillämpar nedanstående regler när det gäller aktivering av programvaran.


Första aktiveringen. 

Vid första aktiveringen aktiveras programmet och kan användas fullt ut under ett år varefter en omaktiveringen görs med samma nyckel.


Efter ett års användning.

När ni har använt programmet i ett år kommer en aktiveringsruta att visa sig där ni anger er aktiveringskod och klickar på aktiveringsknappen. Om detta inte görs går programmet inte att starta. Om aktiveringen görs startar programmet och information kommer att skickas till oss att aktiveringen är gjord och avtalet förlängs därmed automatiskt i ett år. Vi skickar då ut en faktura med den årliga abonnemangskostnaden enligt prislistan här ovan. Om ni inte omaktiverar programmet så kommer avtalet automatiskt att avslutas och inga flera fakturor kommer att skickas ut. Programmet blir därmed obrukbart.


Betalning av faktura.

Vi tillämpar betalningsvillkor 20 dagar netto.


Vid utebliven betalning.

Om fakturan förfaller utan att någon betalning har kommit oss tillhanda skickar vi endast ut en påminnelse en vecka efter förfallodatumet.
Om en påminnelse är skickad kommer vi att debitera en påminnelseavgift på 60 kr.
Om betalning inte har kommit oss tillhanda en vecka efter att påminnelsen är skickad kommer ärendet att lämnas till Kronofogden och dennes avgift kommer att debiteras er.

Om en aktivering eller omaktivering görs och betalning av abonnemanget inte görs inom utsatt datum förbehåller vi oss rätten att utan förvarning stänga av programmet och omöjliggöra flera aktiveringar. Vi förbehåller oss även rätten att stänga av programvaran om tillhörande hårdvara, beställd från oss, inte har betalats inom utsatt datum. 


Tillbaka till innehåll