Meny
Index

CleanCash


 
Enligt kassalagen för år 2010 måste en kontrollbox användas tillsammans med kassaprogrammet.
KassaPro är konfigurerad till CleanCash kontrollbox enligt nedanstående alternativ.
 
 
Installera CleanCash MultiUser USB Driver.
Om CleanCash kontrollbox Typ CF ska användas måste en drivrutin installeras enligt följande.
I Windows startmeny under "KassaPro" finns en genväg som heter "CleanCash multiuser". Klicka på denna och följ instruktionerna så installeras drivrutinerna.
 
Viktigt för kontrollboxen.
Två mycket viktiga parametrar för att kontrollboxen ska fungera är Kassa ID samt företagets Org.nr. Kassa ID läggs in i Kassainställningar och Org.nr. läggs in på Företagsinställningar.
Om kontrollboxen har används tidigare så måste exakt samma kassa id samt org.nr. användas vid en ev. omistallation av KassaPro eller om kontrollboxen har använts i något annat kassaregister.
Kortfattat: Det kassa ID samt org.nr. som användes första gången som ett kvitto registrerades i kontrollboxen MÅSTE ALLTID användas i den fortsatta användningen av kontrollboxen.
OBS VIKTIGT. Kassa ID är känsligt för stora och små bokstäver vilket betyder att vid en ev. ominstallation måste samma versaler och gemaner användas som användes vid den första installationen.  
 
Titta på demofilm: Visa demo.